Parengimas kontrolės institucijų patikrinimams

Kontrolės institucijos raštas dėl būsimo patikrinimo sveikatos priežiūros įstaigų personalui dažnai sukelia nerimą (o kartais – ir šoką) – kas dabar bus, nes klausimai nevisuomet aiškūs, trūksta reikalaujamų tvarkų, aprašų ir kt. Mes įvertiname sveikatos priežiūros pasirengimą patikrinimui, parengiame tvarkas ir aprašus, atstovaujame įstaigą patikrinimo metu, padedame pašalini trūkumus.