Konfliktinių situacijų tarp įstaigos ir paciento (jo atstovų) sprendimai

Patirtis rodo, kad konfliktai tarp pacientų, jų atstovų ir sveikatos priežiūros įstaigų dažnėja. Pacientai vis labiau domisi savo teisėmis ir stengiasi, kad jų teisių būtų paisoma. Tai yra pozityvus dalykas, tačiau dažnai konfliktai kyla tiesiog dėl nesusikalbėjimo, kai paciento lūkesčiai nesutampa su medikų atsakomybės ribomis ir galimybėmis. Tokios situacijos dažniausiai lydimos pacientų žodinių ar rašytinių skundų. Konfliktų atvejais mes operatyviai įvertiname situaciją. Esant poreikiui atvykstame į įstaigą, tiesiogiai kalbamės su vadovais, personalu, pacientais ar jų atstovais. Įvertiname galimą riziką sveikatos priežiūros įstaigai ir medikams, rekomenduojame tolimesnę bendravimo taktiką su pacientais, jų atstovais ir kontrolės institucijomis. Konflikto pradžioje labai svarbu nepadaryti esminių klaidų, nes po to jų ištaisyti nėra galimybių. Labai svarbu visiems paslaugas teikusiems specialistams ir įstaigos vadovams teisingai ir vienodai suprasti situaciją ir tolimesnius veiksmus.