Būtinųjų sveikatos priežiūros įstaigų tvarkų ir procedūrų parengimas

Įvertiname turimas sveikatos priežiūros įstaigos tvarkas ir aprašus. Nustatytus trūkumus ištaisome, parengiame naujus dokumentus. Svarbu! Jūs gausite ne šabloniškų dokumentų, kurių turinys prasilenkia su realybe, rinkinį, bet tvarkas ir aprašus, pritaikytus Jūsų įstaigai. Tvarkų ir aprašų parengiame tiek, kiek būtina pagal teisės aktų reikalavimus. Jeigu tvarka ar aprašas nėra reglamentuotas teisės aktais kaip būtinasis, tokį dokumentą rekomenduojame ir parengiame tais atvejais, kai šis dokumentas padeda įstaigai išspręsti tam tikras problemas (pvz.: personalui neaišku kas už kokį veiksmą atsako).